Category: Przypis word

Jak wstawić przypis w word? Wyjaśniamy w prosty sposób jak tego dokonać. Mamy dwa rodzaje przypisów. Przypis dolny i przypis końcowy

Jak wstawić przypis w Wordzie?

Przypisy dolne i końcowe służą do wyjaśniania, komentowania lub podawania odwołań do czegoś w Twoje pracy. Przeważnie przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są umieszczane na końcu dokumentu lub sekcji.

Zajmijmy  się przypisem dolnym. W pierwszej kolejności kliknij w miejsce, gdzie chcesz dodać przypis dolny w tekście pracy. Kliknij pozycję wstaw > Wstaw przypis dolny.

Przypis dolny

Jak wstawić przypis w word

Teraz word już wstawi przypis dolny a Ty Wpisz tekst przypisu dolnego i po kłopocie.

Z dodawaniem przypisu końcowego jest podobnie. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przypis końcowy. Kliknij pozycję wstaw > Wstaw przypis końcowy.

Przypis końcowy

Jak wstawić przypis końcowy w word