Sklep – oferta

Co obejmuje nasza oferta?

Sformatujemy Twoją pracę zgodnie z wytycznymi Twojej uczelni i wymogami Twojego promotora

Edycji podlega między innymi:

 • formatowanie strony tytułowej (bez wprowadzenia imienia i nazwiska),
 • formatowanie tekstu głównego pracy (akapit, czcionki, interlinia, justowanie, przeniesienie spójników, przyimków, liczb z końca linii), nagłówków rozdziałów i podrozdziałów,
 • wygenerowanie automatycznego spisu treści oraz automatycznych oddzielnych spisów tabel, rysunków, wykresów itp. (o ile takie występują w pracy),
 • ustawienie marginesów (m.in. marginesów lustrzanych),
 • ustawienia strony, marginesu górnego, marginesu na oprawę itp.,
 • uporządkowanie przypisów dolnych,
 • przygotowanie bibliografii zgodnej ze stosowanymi w pracy przypisami,
 • poprawa, uporządkowanie wyglądu edytowalnych rysunków, tabel i innych elementów,
 • uporządkowanie tytułów rysunków, tabel, diagramów,
 • ustawienia sekcji,
 • ustawienia numerów stron,
 • inne wymagania określone w wytycznych

Po sformatowaniu pracy dyplomowej otrzymasz od nas tekst gotowy do druku, w formacie pdf oraz doc/docx, w czasie określonym w zamówieniu.

Wszystkie pliki przesyłane przez naszych klientów podlegają ochronie praw autorskich a wgląd do nich ma tylko ma tylko redaktor zajmujący się formatowaniem danej pracy. Wszelkie pliki po zakończeniu wykonana formatowania są usuwane z naszych nośników.

Poniżej dostępne warianty formatowania.