Aktualizacja spisu treści word

Aktualizacja spisu treści word jest bardzo prosta ale bardzo przydatna. Oczywiście jeżeli wcześniej był zrobiony automatyczny spis treści.

Teraz przejdź do części Odwołania > Aktualizuj tabelę.

Aktualizacja spisu treści word

Następnie masz do wyboru dwie opcje:

  • Aktualizowanie tylko numerów stron    Powoduje to tylko aktualizację stron, na których znajdują się nagłówki, i zignorowanie wszelkich zmian w tekście nagłówka.

  • Aktualizowanie całej tabeli    Spowoduje to odzwierciedlenia wszelkich aktualizacji tekstu nagłówka, a także zmian strony.

I to wszystko. Prawda,że proste.