Aktualizacja spisu treści word

Aktualizacja spisu treści word jest bardzo prosta ale bardzo przydatna. Oczywiście jeżeli wcześniej był zrobiony automatyczny spis treści.

Teraz przejdź do części Odwołania > Aktualizuj tabelę.

Aktualizacja spisu treści word

Następnie masz do wyboru dwie opcje:

  • Aktualizowanie tylko numerów stron    Powoduje to tylko aktualizację stron, na których znajdują się nagłówki, i zignorowanie wszelkich zmian w tekście nagłówka.

  • Aktualizowanie całej tabeli    Spowoduje to odzwierciedlenia wszelkich aktualizacji tekstu nagłówka, a także zmian strony.

I to wszystko. Prawda,że proste.

Jak zrobić automatyczny spis treści w Wordzie?

Jak zrobić automatyczny spis treści w wordzie? Podpowiadamy jak w prosty sposób samodzielnie taki spis stworzyć.  Po otwarciu programu Word, spis treści znajdziesz w zakładce „Odwołania”. Jednak zanim będziesz mógł skorzystać z tej opcji, musisz podjąć kilka dodatkowych działań.

W momencie, kiedy tworzony przez Ciebie plan pracy magisterskiej, inżynierskiej czy licencjackiej jest ostatnim etapem formatowania dokumentu, w pierwszej kolejności powinieneś przejrzeć cały tekst w celu odnalezienia tytułów poszczególnych rozdziałów. Każdorazowo musisz zaznaczyć odpowiedni fragment oraz wybrać „Nagłówek 1”, który znajdziesz w „Narzędziach głównych”, w sekcji „Style”. Zgodnie z podstawowymi ustawieniami dokumentu, po wykonaniu tej czynności Twój tekst zmieni prawdopodobnie kolor, wielkość oraz rodzaj czcionki. Aby przywrócić tytuł rozdziału do pożądanego wyglądu, możesz skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Ręczna zmiana wszystkich ustawień – podobnie jak przy standardowej edycji tekstu, możesz zmienić rodzaj czcionki, jej kolor oraz wielkość, poprzez użycie funkcji dostępnych w narzędziach głównych. Czynność będziesz musiał powtarzać w przypadku każdego kolejnego rozdziału.
  2. Modyfikowanie stylu – opiera się na edycji znajdującego się w „Stylach” „Nagłówka 1”. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na napis „Nagłówek 1” wybierz opcję „modyfikuj”. Następnie w sekcji „formatowanie” wybierz rodzaj czcionki, jej wielkość oraz kolor. Zaakceptuj zmiany, klikając „ok”. Teraz wystarczy, że zaznaczysz mający znaleźć się w spisie treści tekst, a następnie klikniesz „Nagłówek 1”. Dokonane przez Ciebie ustawienia zastosują się do wybranego fragmentu automatycznie. Skróci to znacznie czas edycji.

Po stworzeniu wszystkich nagłówków pora wstawić spis treści do dokumentu. W menu głównym powinieneś wybrać zakładkę „odwołania”, a następnie kliknąć znajdujący się po lewej stronie „Spis treści” i wybrać interesującą Cię opcję. Po tych operacjach spis powinien znaleźć się na wybranej przez Ciebie stronie.

Każda praca musi zawierać spis treści w wordzie. Musi być przede wszystkim zrobiony automatycznie, tak aby po kliknięciu na dany rozdział lub podrozdział przenosił Cię w odpowiednie miejsce pracy.

Spis treści w programie Word powstaje na podstawie nagłówków w dokumencie. Tak więc na początku musisz zdefiniować wszystkie nagłówki rozdziałów i podrodziałów. Dopiero wtedy wszytko będzie gotowe na automatyczny spis treści.

Po pierwsze musisz wybrać miejsce, w którym ma być umieszczony spis treści. Prawie zawsze jest on umieszczany zaraz po stronie tytułowej.

Teraz przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści. i wybierz styl automatyczny. Gotowe masz już wstawiony spis treści w swojej pracy.

spis treści word

Jeśli wprowadzisz zmiany w dokumencie, który mają wpływ na spis treści, możesz zaktualizować spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy spis treści, a następnie wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, zobacz Aktualizowanie spisu treści